Privacybeleid

Door gebruik te maken van onze diensten verstrek je bepaalde persoonsgegevens aan ons. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te verwerken. Jouw privacy is van groot belang voor ons. Daarom verwerken wij je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Zonder jouw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Bestellingen

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen te verwerken:
• Naam en adres
• Telefoon nummer
• Factuur adres
• E-mailadres
• Betalingsdetails

Nieuwsbrief

We hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over onze producten. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een link om je af te melden voor onze nieuwsbrief.

Registratie

Voor bepaalde functies van onze diensten moet je mogelijk vooraf registreren. Na jouw aanmelding bewaren wij uw gebruikersnaam en de door u verstrekte persoonsgegevens zodat u deze niet bij elk bezoek aan onze website opnieuw hoeft in te vullen, om contact met je op te nemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst, facturatie en betaling, en om een overzicht geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen. Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten of indien dit wettelijk verplicht is. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Om je te registreren op onze website hebben we de volgende gegevens nodig:
• naam en adres
• e-mailadres

Cookies

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, kunnen wij cookies gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie op je harde schijf heeft geplaatst. Cookies worden gebruikt om jouw voorkeuren en instellingen op te slaan, lees er hieronder alles over.

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie op jouw harde schijf heeft geplaatst. Cookies worden gebruikt om jouw voorkeuren en instellingen op te slaan. Hieronder hebben we alle verschillende cookies vermeld die we op onze website gebruiken.

Nola sessie

Deze cookie zorgt ervoor dat je ingelogd bent als je een terugkerende klant bent, dat je winkelmandje wordt bewaard of dat je bijvoorbeeld je persoonlijke gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als je ze de eerste keer niet correct invult.

We delen uw gegevens niet met derden.

Abandoned cart

We gebruiken de verlaten winkelwagen-cookie om de voortgang die u heeft gemaakt tijdens het kopen op te slaan en om je te helpen uw verlaten winkelwagen te herstellen

We delen je gegevens niet met derden.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te zien hoe je onze website bent komen bezoeken en hoe je deze gebruikt. Deze gegevens gebruiken we om onze webshop te optimaliseren en jou de best mogelijke ervaring te geven. Zonder deze cookie lopen we jouw gegevens mis waardoor je langer moet wachten op verbeteringen.

Google deelt geen anonieme gegevens met derden.Privacyverklaring

Facebook-pixel

Deze cookie houdt bij welke producten je hebt gezien. Zo kunnen we je relevante productaanbiedingen op Facebook laten zien. Zonder deze cookie loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Facebook deelt geen gegevens met derden.Privacyverklaring

Knoppen voor sociale media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons worden door de aanbieders van deze diensten gebruikt om jouw persoonsgegevens te verzamelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Veiligheid

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. We houden wel statistieken bij op onze website, waardoor we toegang hebben tot individuele gegevens. We hebben echter alleen toegang tot individuele gegevens voor zover dit nodig is voor de doeleinden die in deze verklaring worden uiteengezet.

Uw rechten

Recht op toegang:
Je hebt te allen tijde het recht om op te vragen welke persoonlijke informatie wij van je hebben. Neem contact met ons op via e-mail om jouw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Recht op overdraagbaarheid:
Je hebt het recht om te verzoeken om overdracht van de persoonsgegevens die wij van jou bezitten aan een andere partij van jouw keuze.

Recht op rectificatie:
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je bezitten te wijzigen of aan te vullen. Dit kun je zelf doen door in te loggen en de persoonsgegevens die wij van jou hebben te wijzigen.

Recht op wissen:
Je hebt te allen tijde het recht om alle door ons verwerkte persoonsgegevens te wissen, behalve in de volgende situaties:
– je hebt een lopende zaak met de klantenservice
– je hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
– je hebt een openstaande schuld bij ons, ongeacht de betalingswijze
– als je wordt verdacht van of misbruik heeft gemaakt van onze diensten in de afgelopen vier jaar
– als je een aankoop heeft gedaan, zullen we de benodigde persoonlijke gegevens in verband met jouw transactie bewaren voor boekhoudregels

Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang. We zullen de persoonlijke gegevens niet blijven verwerken tenzij we een legitieme grond voor het proces kunnen aantonen die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of vanwege juridische claims.

Jouw recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profileringsanalyses die we maken voor direct marketingdoeleinden.

Je kunt je afmelden voor direct marketing door je af te melden via de link in de footer van elke e-mail.

Wat kun je doen om jouw rechten uit te oefenen?

Als je een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice via info@nola-amsterdam.com

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te allen tijde te wijzigen.

Neem contact met ons op als je vragen heeft over ons privacybeleid.